Stan­set Xia­o­bos be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Syke­hu­set som be­hand­ler no­bel­pris­vin­ne­ren Liu Xia­o­bo, be­kref­ter at de­ler av be­hand­lin­gen er stan­set. Grun­nen er at han ikke len­ger tå­ler en av medi­si­ne­ne.

Et av medi­ka­men­te­ne som bru­kes mot kreft­syk­dom­men hans er tatt ut av be­hand­lin­gen for­di Li­us le­ver ikke len­ger tå­ler det, he­ter det i en presse­mel­ding på nett­si­den til syke­hu­set i byen Shenyang.

Tors­dag sa en venn av Liu at no­bel­pris­vin­ne­ren nå er så dår­lig at be­hand­lin­gen på syke­hu­set er blitt stan­set. – De­res dia­gno­se er at syk­dom­men ut­vik­ler seg vel­dig raskt og at le­ve­ren hans nå er så dår­lig at han ikke kan få mer be­hand­ling. De har der­for be­stemt seg for å av­slut­te kreft­be­hand­lin­gen, sa Hu Jia, en nær venn av fa­mi­li­en, til NRK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.