FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Næ­rings-ph.d

● Næ­rings-ph.d. er en or­di­nær dok­tor­grads­ut­dan­nel­se som gjen­nom­fø­res mens kan­di­da­ten er an­satt i en be­drift.

● Forsk­nin­gen har klar re­le­vans for be­drif­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.