Fle­re fløy med SAS i juni

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● SAS frak­tet 2,7 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer i juni, en øk­ning på 3,4 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor. Fly­sel­ska­pet la fre­dag fram pas­sa­sjer­tal­le­ne for juni. De vi­ser at fyl­lings­gra­den var på 80,8 pro­sent, ned 0,7 pro­sent­po­eng. Ka­pa­si­te­ten økte med 7,1 pro­sent, mens tra­fik­ken økte med 6,2 pro­sent, opp­ly­ser SAS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.