Ravne­dans

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Star­tet i 2010.

● I år star­ter danse­fes­ti­va­len lør­dag 8. juli og va­rer fram til tors­dag

13. juli.

● De for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­te­ne og fore­stil­lin­ge­ne vil fore­gå på sce­ner, og plas­ser, som Gra­va­ne, Tea­te­ret, Alad­din, Rav­ne­da­len, Kvad­ra­tu­ren, Od­der­øya og Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

● Det vil bli dans, work­shops og for­skjel­li­ge kur­ser.

● Til sam­men er det 71 dan­se­re som del­tar fra for­skjel­li­ge land i ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.