Et etter­leng­tet svar

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

HIP HOP JAY-Z «4:44»

Roc Na­tion / Uni­ver­sal

Så var ti­den kom­met for sva­ret til Beyoncé og hen­nes kri­ti­ker­ros­te al­bum «Le­mo­na­de».

Jay-z fikk gjen­nom­gå i per­son­li­ge teks­ter som hin­tet om utro­skap - til medias sto­re for­nøy­el­se. Enda et geni­alt Pr-stunt fra pa­ret? I så fall skal de sur­fe på bøl­gen en stund til, for Jay-z går rett på sak på hans tret­ten­de stu­dio­al­bum.

«You al­most went Eric Be­nét, Let the bad­dest girl in the world get away» rap­per han i åp­nings­lå­ten «Kill Jay-z» og re­fe­re­rer til man­nen som var utro mot selv­es­te Hal­le Ber­ry. Han leg­ger seg flat i star­ten på et selv­ran­sa­ken­de al­bum. «Yeah I´ll fuck up a good thing if you let me, Let me alo­ne Becky», rap­per han på lå­ten «Fa­mi­ly Feud» og re­fe­rer til nav­net som kona sang i sitt al­bum. Nav­net som fikk media til å lete et­ter hans els­ker­in­ne.

Men det er ikke bare unn­skyld­nin­ger her. I lå­ten «The Story of O.J.» vi­ser han fin­ger til histo­ri­en og ra­sis­me med sin enor­me for­mue. Han tar også et opp­gjør med egen his­to­rie og ut­le­ve­rer sin egen mor som les­bisk i san­gen «Smi­le».

Al­bu­met er pro­du­sert av Ka­nye West­men­tor No I.D. og til for­skjell fra and­re hip­hop-ar­tis­ter har Jay-z få gjeste­ar­tis­ter – det­te er for per­son­lig. Han vi­ser at rap ikke må være vi­talt, ungt og ag­gres­sivt, men at man kan ska­pe like gode lå­ter med al­de­rens vis­dom bak seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.