En­de­lig som­mer i flukt­sto­len

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Fal­le

4. Stir­re

6. Trau

7. Ki­pling­dikt

8. An­tikk

9. Øy­ne

10. Be­sit­tel­se

12. Kvis­ten LODDRETT

1. Ar­tist

2. Lyd

3. Ba­ga­sje

4. Plom­me

5. Elv

11. Des­sert Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Kam­me

4. Sol

6. Ne

7. Ea

8. Di

9. NM

10. Gas

12. Ru­ser LODDRETT

1. Kun­der

2. Mo

3. Eda­mer

4. Seig

5. Lens

11. AS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.