50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. JULI 1967

●● Det er nå brutt ut bor­ger­krig i Ni­ge­ria. For­bunds­re­gje­rin­gen kunn­gjor­de sent i går kveld at de had­de inn­le­det et større an­grep mot den opp­rørs­ke øst-re­gio­nen. Ni­ge­ria-kring­kas­tin­gen av­brøt sin re­gu­læ­re sen­ding for å opp­ly­se om at for­bunds­hæ­ren had­de erob­ret to øst­li­ge byer og ryk­ket videre inn i det ter­ri­to­ri­et som den 30. mai i år ble pro­kla­mert som selv­sten­dig re­pub­likk un­der nav­net Bia­fra. Ra­dio Bia­fra hev­det at sol­da­ter fra opp­rørs­lan­det Bia­fra fre­dag slo til­ba­ke «et vold­somt an­grep» fra ni­ge­ri­ans­ke sol­da­ter le­det av hvi­te lei­e­sol­da­ter. I ra­dio­sen­din­gen ble det ikke gitt de­talj­opp­lys­nin­ger om lei­e­sol­da­te­ne. Det het at minst seks ni­ge­ri­ans­ke sol­da­ter ble drept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.