Tor­stein Myk­land er 70 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Ma­skin­fø­rer Ivar Tor­stein Myk­land, Gjer­stad­vei­en 1807, 4980 Gjer­stad, fyl­ler 70 år 9. juli. Ju­bi­lan­ten er ma­skin­fø­rer i Myk­land Ma­skin AS, og for ti­den er han en­ga­sjert i ar­bei­det med nye E18 Tvede­strand-aren­dal.

Myk­land har job­bet in­nen an­leggs­virk­som­het hele sitt yr­kes­ak­ti­ve liv, som an­satt og med eget fir­ma. Ju­bi­lan­ten har kone, barn og barne­barn, og da­gen fei­res sam­men med fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.