Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Sol­frid Thau­le Gra­num, Ry­ke­ne, døde 3. juli. Be­gra­ves fra Øy­e­stad gam­le kir­ke tirs­dag

11. juli.

Rolf Lar­sen, Aren­dal, døde 30. juni. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell tirs­dag 11. juni.

Jørgen Tø­ger Thor­sen, Salt­rød, døde 1. juli. Be­gra­ves fra Stok­ken kir­ke tirs­dag 11. juli.

Karo­li­ne K. Olsen, USA, døde 6. sep­tem­ber. Be­gra­vel­se fra Van­se kir­ke tirs­dag 11. juli.

An­ne-to­mine Gun­der­sen, Fry­den­borg­sen­te­ret Ri­sør, døde

30. juni. Be­gra­ves fra Trom­øy kir­ke tirs­dag 11. juli.

Reidar An­der­sen, RISE/SSK, døde 2. juli. Bi­set­tes fra Bjor­bekk kir­ke tors­dag 13. juli.

Arn­ljot Kløv­fjell, Aren­dal, døde 1. juli. Be­gra­ves fra Stok­ken kir­ke tors­dag 13. juli.

Tor Ty­bring Gun­der­sen, Sand­vik­heia, døde 23. juni. Bi­set­tel­sen har fun­net sted i still­het.

An­na Odd­laug Had­land, Tjørs­våg­hei­men, døde 29. juni. Grav­ferd fin­ner sted i still­het.

Ka­ri John­sen, Tjørs­våg­hei­men, døde 29. juni. Grav­fer­den fin­ner sted i still­het.

Roald Salvesen, Bie­stø/røed, døde 30. juni. Be­gra­vel­sen har fun­net sted i still­het.

Me­rete Tveit Tallak­sen og Ke­til Tallak­sen, Vennesla. Vår kjæ­re So­fie kom til ver­den lør­dag 6. mai. Vi er to stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.