Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er tit­te­len på det som reg­nes som ver­dens første ekte mu­si­kal, hvor san­gen «Oh, What a Be­aut­i­ful Mor­ning» er hen­tet fra?

2. I hvil­ken by har dags­avi­sa Lo­fot­pos­ten sitt ho­ved­kon­tor?

3. Hva er et­no­lo­gi?

4. I hvil­ken kir­ke ble kong Olav 5. sig­net 22. juni 1958?

5. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 16 og for­kor­tes S?

6. Hva slags vå­pen drep­te Da­vid Go­liat med?

7. Hva he­ter Tysk­lands størs­te øy i Øs­ter­sjø­en?

8. Hvil­ket norsk-svensk Tv-pro­gram spil­te Rob­bie Wil­liams inn fire re­klame­fil­mer for i 2012?

9. Hvem lå 8 uker på top­pen av VG lis­ta med «Frö­ken Frä­ken» i 1965?

10. Hvil­ken elv ren­ner ut ved Kris­tian­sand?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.