Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: KURT. B.M. HAUGLI kurt.haugli@af­ten­pos­ten.no -

Thor Hus­hovd

● Født 18. ja­nu­ar 1978 (39 år).

● Kom­mer fra Grimstad.

● Gift med Susan­ne Hus­hovd.

● Tid­li­ge­re proff­lag: Cré­dit Agri­co­le (2000-2008), Cer­vé­lo Test­team (2009-2010), Gar­minCer­vé­lo (2011), BMC Racing Team (2012-2014).

● Noen me­rit­ter: 10 etappe­sei­re og grønn trøye to gan­ger i Tour de Fran­ce. 1 etappe­sei­er i Giro d’ita­lia. Po­eng­trøye og tre etappe­sei­re i Vu­el­ta a Es­paña. Vm-gull i lande­veis­syk­ling i 2010, Vm-gull i tem­po U23 i 1998. Seks Nm-gull.

● Noen ut­mer­kel­ser: Af­ten­pos­tens Gull­me­dal­je (2010), Aust-ag­der fyl­kes­kul­tur­pris, Sports­jour­na­lis­te­nes sta­tu­ett, Fol­kets idretts­pris. ses­sen selv be­stem­me, sier Hus­hovd.

Der­som man­nen som ble kalt «Ok­sen fra Grimstad» skul­le lyk­kes, vil han ha en rek­ke lo­ven­de nors­ke ryt­te­re å vel­ge blant. Det er 10 nord­menn som i dag syk­ler på World Tour-lag. De tre elds­te (Ed­vald Boas­son Ha­gen, Alex­an­der Kristoff og Vegard Sta­ke La­en­gen) kjø­rer årets Tour de Fran­ce. De res­te­ren­de ryt­ter­ne er alle un­der 25 år gam­le.

For Ed­vald Boas­son Ha­gen er et norsk Tour de Fran­ce-lag en fris­ten­de tan­ke.

– Jeg vil­le vel­dig gjer­ne ha syk­let for et norsk lag le­det av Thor Hus­hovd, sier ryt­te­ren fra Ruds­bygd.

Man­ge kan­di­da­ter

Hus­hovd er selv im­po­nert over ni­vå­et norsk syk­kel­sport er kom­met opp på.

– Jeg had­de ald­ri trodd at syk­kel skul­le bli så stort i Nor­ge. Den gang jeg holdt på selv, kun­ne jeg få spørs­mål om hva jeg be­drev. Jeg for­tal­te at jeg var syk­list. Da fikk jeg spørs­mål om jeg drev på og syk­let Trond­heim-oslo. Nå vet alle hva en grønn trøye er, en tempo­etap­pe og det går opp for folk at det­te er en lags­port, sier han.

Han vil nep­pe mang­le ryt­te­re el­ler til­hen­ge­re om han skul­le lyk­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.