«Jeg skal ald­ri mer på båt­tur!

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

» Vi skul­le ut og ska­pe min­ner for våre tre små barn. Men 50 ret­te på 50 spørs­mål på båt­fø­rer­prø­ven hjalp meg ty­de­lig­vis lite da bå­ten plut­se­lig sto på skak­ke på et skjær i Blind­leia. Man læ­rer for­hå­pent­lig­vis mer av sine feil enn det man gjør rett. Det hjel­per hel­ler ikke å ha flott elek­tro­nisk kart med gps hvis man lar øyne­ne bli fan­get av na­tur­skjøn­ne om­gi­vel­ser. Det som hjel­per er å ha med­lem­skap i Red­nings­sel­ska­pet og at bar­na har sett Elias på tv. For da vi alle kom om­bord i red­nings­skøy­ta, ble gråt vendt til sto­re øy­ne og smil. «Det­te er den bes­te båt­tu­ren i mitt liv!» Du vil vel all­tid kun­ne gå på skjær i li­vet. Da er det godt å kun­ne rin­ge noen som kan dra deg av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.