Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Pup­per, Start, Palme­sus, e-si­ga­ret­ter og pub­li­se­rings­bot

● Kul­tur­re­dak­tør Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad har til sam­men fire mann­li­ge gjes­ter i podkast-stu­dio­et den­ne gan­gen. Te­ma­ene det drod­les over er blant an­net man­ge­len på topp­løse på nors­ke stren­der og om det kan bli litt Palme­sus over Start.

Odd.inge.ule­berg@fvn.no 909 17 477

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.