FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Når kan jeg vanne?

Kris­tian­sand og Søg­ne: klok­ka 19–23

● Da­to­er med odde­tall: hus­num­mer med odde­tall

● Da­to­er med par­tall: hus­num­mer med par­tall

● Kun én spre­der på ei­en­dom­men

Grim­stad: klok­ka 16–22

● Fra P t.o.m. Å: tirs­dag og fre­dag

● Fra A t.o.m. G: ons­dag og lør­dag

● Fra H t.o.m. O: man­dag og tors­dag

● (Et­ter­navn til den som mot­tar fak­tu­ra for kom­mu­na­le ei­en­doms­ge­by­rer)

● Én spre­der per abon­nent.

Lil­le­sand: klok­ka 20–23

● Til­latt å vanne med kan­ne el­ler hånd­holdt hage­slan­ge.

● Ikke til­latt med spre­de­re el­ler per­fo­rer­te slan­ger.

● Sjekk din kom­mu­nes hjemme­side for å se om de har re­strik­sjo­ner!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.