To ga­ra­sje­bran­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD OG SVEN ARTHUR LJOSLAND

Brann­ve­se­net måt­te ryk­ke ut til nok en ga­ra­sje­brann i Mandal, den­ne gang i Ho­lum.

– Da vi fikk mel­ding om bran­nen, var ga­ra­sjen al­le­re­de over­tent. De­ret­ter had­de vi åtte-ti mi­nut­ters kjøre­tid, så ga­ra­sjen var så å si brent ned da vi kom fram, opp­ly­ser ut­ryk­nings­le­der Inge Ja­kob Han­sen i Brann­ve­se­net Sør til Fædre­lands­ven­nen.

Ga­ra­sje­bran­nen i Kad­de­lands­vei­en i Ho­lum ble meldt klok­ka 18.40 lør­dag. Det var in­gen kjøre­tøy i ga­ra­sjen, og brann­år­sa­ken er fore­lø­pig ukjent. Det brant også litt i sko­gen, mens to hus – ett på hver side av ga­ra­sjen – fikk noen smelte­ska­der og glass­knu­sing som føl­ge av var­men.

Tid­li­ge­re på da­gen, ved 12.30-ti­den, måt­te brann­ve­se­net ryk­ke ut til en ga­ra­sje­brann i Burå­s­vei­en, sen­tralt i Mandal. Her var det hel­ler in­gen kjøre­tøy som ble ska­det, og bran­nen ble slok­ket in­nen ga­ra­sjen var over­tent. Brann­ve­se­net ute­luk­ker noen sam­men­heng mel­lom ga­ra­sje­bran­ne­ne.

FOTO: ERLING MJÅLAND

Det­te sy­net møtte brann­ve­se­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.