Lot­to-mil­lio­nær vil kjø­pe seg båt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En mann fra Kris­tian­sand ble 4,7 mil­lio­ner kro­ner ri­ke­re lør­dag kveld. Man­nen holdt på å ram­le av sto­len da Norsk Tip­ping brak­te ham ny­he­ten lør­dag kveld.

– Him­mel! Du tul­ler med meg nå? Det var helt fan­tas­tisk. Det pas­ser utro­lig bra. Det­te er jo helt ... ube­gri­pe­lig. Det må jeg si, det er sånn en går og ten­ker på og ald­ri tror på. Jeg har lyst til å hjel­pe un­ge­ne mine, det er det vik­tigs­te, og så har vi lyst til å kjø­pe oss en båt. Jeg tror det blir en tid­lig kveld i kveld, det er helt uvir­ke­lig, ut­brøt en rørt og ano­nym kris­tian­san­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.