Ma­skin­trøb­bel for­sin­ket Fjord Cat

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Tek­nis­ke pro­ble­mer på en av Fjord Cats fire ho­ved­ma­ski­ner­før­te til at Fjord Cat frak­tet pas­sa­sje­rer over Ska­gerak i en marsj­fart på rundt 27 knop i ste­det for 35–37 knop, som er hur­tig­fer­jas van­li­ge fart. År­sa­ken lig­ger i en av fer­jas fire ho­ved­ma­ski­ner som man ikke fikk re­pa­rert på grunn av dår­lig vær med mye bøl­ger un­der over­far­ten.

Fra 7. april og frem til slut­ten av mai i år, var rute­pla­nen for Fjord Cat pre­get av kan­sel­le­rin­ger og for­sin­kel­ser etter at to av ho­ved­ma­ski­ne­ne fikk pro­ble­mer. En pe­rio­de gikk også MS Ber­gens­fjord og MS Stav­an­ger­fjord som er­stat­nings­far­tøy mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.