– Barn må ha nøye opp­føl­ging

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr i Kris­tian­sand sier det er fullt mu­lig å leve godt som ve­ge­ta­ria­ner, men at hvor godt for hel­sa det er av­hen­ger av hvor eks­trem du er i mat­vei­en.

– Ve­ge­ta­ris­me kre­ver mer av deg for at du skal få i deg nok spor­stof­fer og næ­rings­stof­fer. Og jo len­ger vekk fra Helse­direk- to­ra­tets an­be­fa­lin­ger du går, jo mer for­sik­tig må du være, på­pe­ker han.

Haarr er i til­legg be­kym­ret for barn som le­ver på ve­ge­tar­kost.

– Her må man være me­get om­hyg­ge­lig og påse at bar­net får i seg nok næ­rings­stof­fer. Det er mye enk­le­re for oss som av og til kan ta oss en blo­dig biff. Kjøtt inne­hol­der en rek­ke næ­rings­stof­fer vi tren­ger, sier han.

Helse­nor­ge.no opp­ford­rer til å føl­ge spe­si­elt nøye med på næ­rings­stof­fe­ne vi­ta­min B12, kal­si­um, jod, d-vi­ta­min, jern, sink og se­len, pro­tein og omega-3-fett­sy­rer der­som man le­ver uten kjøtt.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ben­ja­min T. Do­gan og Jen­ny Myl­ly på Til­ste­de mat og mer i Mar­kens­gate

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.