Makrell­boom langs norske­kys­ten

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● På ti år har be­stan­den på norsk ma­krell dob­let seg fra to til fire mil­lio­ner tonn.

– Makrel­len har hatt en utro­lig ut­vik­ling de sis­te ti åre­ne. Be­stan­den er mer enn dob­let fra om lag to mil­lio­ner tonn til langt over fire mil­lio­ner tonn. Beite­om­rå­det er blitt tre-fire gan­ger så stort, sier be­stands­an­svar­lig for ma­krell Leif Nøtte­stad i Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet til ka­na­len.

Det er stor kon­kur­ran­se om fø­den i ha­vet og når det er så­pass mye ma­krell kan de true and­re ar­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.