Hans-erik Ja­cob­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ak­tu­ell: Etter 18 år i Swed­bank be­gyn­ner fi­nans­ana­ly­ti­ke­ren hos Nor­dea 7. au­gust.

Al­der: 56.

Ut­dan­ning: Mas­ter of Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tion fra Texas Sta­te Uni­ver­sity. Si­vil­sta­tus: Gift, en dat­ter på 19. Som­mer­lek­ty­ren: Duk­ker opp på Ip­ad-en hver mor­gen og be­står av fag­stoff og avi­ser. «Jeg sit­ter lite stil­le og le­ser uto­ver da­gen». Som­mer­ste­det: Strek­nin­gen Lil­le­sand –Trys­nes.

Som­mer­mat og -drik­ke: Re­ker og hvit­vin. Sør­lan­dets til­bud av sjø­mat er fan­tas­tisk. Ikke en som­mer uten: Båt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.