Ap mob­ber

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Ap-po­li­ti­ker fra Arendal Gjermund Or­rego Bjørn­dahls ut­ta­lel­ser på Face­bo­ok sjok­ke­rer meg.

●● «Stats­råd List­haug er til­ba­ke etter mam­ma­per­mi­sjon. Der­med er ra­sis­mens fyr­tårn til­ba­ke i re­gje­ring og avis­spal­ter. Stats­rå­den som har ny­na­zis­ter som heia­gjeng er til­ba­ke. Stats­rå­den som snak­ker dritt om alle jeg job­ber for, en­ten de er flykt­nin­ger, asyl­sø­ke­re, hom­ser el­ler har and­re ut­ford­rin­ger er den­ne mi­nis­te­rens fien­der. Nor­ges svar på Goeb­bels får fort­set­te sitt vir­ke med vel­sig­nel­se av Er­na Sol­berg . Noe er galt.» Må si jeg satt kaf­fi­en i hal­sen da jeg les­te det­te inn­leg­get hans! Jeg har bare vært po­li­ti­ker si­den ok­to­ber. Men jeg er dypt rys­tet hvor langt en­kel­te po­li­ti­ke­re går for å sver­te and­re. Hvor er re­spek­ten i po­li­tik­ken? Selv om man har for­skjel­li­ge me­nin­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.