Ka­me­ra til be­svær

Faedrelandsvennen - - MENING - TORE HEIDENREICH,

Verk­sted­ei­er Tor Si­gurd Brans­dal i Vågs­bygd har fått bot fra Data­til­sy­net for å ha lagt ut bil­der fra sitt over­våk­nings­ka­me­ra etter gjen­tat­te inn­brudd.

●● Be­grun­nel­sen fra til­sy­net er at per­sonen på bil­det kan iden­ti­fi­se­res. Først hev­der po­li­ti­et at eta­ten ikke har hatt ka­pa­si­tet til å etter­fors­ke sa­ken, så for­sø­ker po­liti­mes­ter Linde­berg å «re­pa­re­re» litt på det hele ved å for­kla­re at sa­ken li­ke­vel har vært etter­fors­ket, men at den ble lagt bort da bil­de­ne plut­se­lig IKKE lot seg iden­ti­fi­se­re! Ja, ja – slik er det for me­nig­mann å ta opp kam­pen mot to uli­ke of­fent­li­ge eta­ter! Etter min fatte­evne be­ta­ler vi vel skatt for at vi lov­ly­di­ge bor­ge­re skal bli iva­re­tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.