Re­li­gion el­ler my­to­lo­gi?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det fins mel­lom 7000 og 8000 re­li­gio­nar her på jor­da, sei­est det.

●● Man­ge av des­se er nok små. In­nan­for kris­ten­dom­men og and­re re­li­gio­nar fins ei lang rad sek­ter og ret­nin­gar. Sek­te­ne er også små. Kven har laga alle sek­te­ne? Vi, na­tur­leg­vis. Dei har opp­stått inni ho­vu­da våre. Kan­skje for­di vi har gode hjer­nar. Hjer­na­ne våre har også skapt even­tyr, for­tel­lin­gar, my­tar og my­to­lo­gi­ar. Den nor­rø­ne re­li­gio­nen/my­to­lo­gi­en i nord-euro­pa had­de visst man­ge tru­an­de, og ei mengd gu­dar. Då kris­ten­dom­men kom hit på tu­sen-ta­let sa folk at dei slett ikkje vil­le ha ‘kvite­krist’. Dei had­de re­li­gion godt nok med Odin og Tor, Bal­der og Lå­ke, og alle dei and­re, og dei had­de ein stor gris (Sæ­rim-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.