Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år

Sarah Try­land, Song­da­len. Vi vil gra­tu­le­re vår skjøn­ne dat­ter, Sarah Try­land, med 10-års­da­gen. Hå­per du får en fan­tas­tisk dag. Klem fra Ma­ria, Katri­ne, Mat­hias, mam­ma og pap­pa.

8 år

Lot­te Karo­li­ne Lin­jord, Søg­ne. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til Lot­te Karo­li­ne som fyl­ler 8 år 10. juli! Du har et hjer­te av gull og er all­tid snill og om­tenk­som. Vi els­ker deg! Klem fra pap­pa, mam­ma og hun­den din El­sa.

6 år

San­der Lud­vig­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til skole­gut­ten vår San­der, som fyl­te 6 år den 7. juli! Man­ge burs­dags­klem­mer fra far­mor og far­far på Flekkerøya.

3 år

Ida Mersland Knud­sen, Lil­le­sand. Ver­dens bes­te Ida fyl­ler

3 år i dag. Takk for flott selskap 4. juli. Kjempe­flott dag med is, brus, pøl­ser og ka­ker. God fe­rie! Kjempe­klem fra besta og bes­ten! Vi dig­ger deg.

3 år

Elan­der An­dre­as­sen, Hæge­bo­stad. Hipp hur­ra for vår gode Elan­der som fyl­ler 3 år i dag. Du er en god og blid gutt som vi er så uen­de­lig glad i.man­ge hil­se­ner fra far­mor og far­far på Nagle­stad.

1 år

Trym N. Stave­land, Kris­tian­sand. Ver­dens fi­nes­te lille­bror har al­le­re­de blitt ett år! Du blir all­tid glad når du ser oss, og vi er så glad i deg! Vi fø­ler oss så hel­di­ge, og kan ikke få nok av deg. Sto­re klem­mer fra Si­gurd og To­mine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.