Ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Ka­ri­an­ne Wal­vick Land­ås og Lars Rune Land­ås, Mandal. 16. juni kom lil­le Noah svøm­men­de til verden i vann, og vi ble for­eld­re til nok en flott gutt! Han ble målt til 3350 gram og 49 cm. Lars Ben­ja­min og Nat­ha­nael er flin­ke og stol­te store­brød­re.

Li­ve Fur­nes Øy­en og Hå­kon Aa­mund

sen Øy­en, Kris­tian­sand. 16. juni kom en­de­lig lil­le Solveig til verden. 4155 gram og 53 cm lang. Vi er stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re. Hil­ser til far­mor og far­far i Kris­tian­sand.

Elena Eli­se Skai­aa og Ei­rik Jens­sen

Haug­land, Kris­tian­sand. 20. mai kom lil­le Emil til verden på Sør­lan­det syke­hus og har al­le­re­de sjar­mert mam­ma og pap­pa i senk. Vi tak­ker for alle hyg­ge­li­ge gra­tu­la­sjo­ner, ga­ver og god hjelp fra ven­ner og fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.