10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JULI 2007

●● Etter 13 må­ne­der på side­lin­jen var r Je­sper Mat­hi­sen (20) en­de­lig til­ba­ke på ba­nen. – Det­te er den gøy­es­te da­gen på vel­dig, vel­dig len­ge, sier Je­sper Mat­hi­sen til Fædre­lands­ven­nen. Man­dag spil­te han sin førs­te kamp på over er ett år da Start 2 møtt Os på Kris­tian­sand nd Sta­dion. – Re­sul­ta­tet had­de ikke så mye ye å si for meg i dag, det vik­tigs­te var at alt gikk greit, sier han. Start-spil­le­ren har vært rt ute med kne­ska­de i leng­re tid, og bare si­denn ja­nu­ar har 20-årin­gen vært gjen­nom fem ope­ra­sj­ope­ra­sjo­ner. – Jeg kjen­te in­gen­ting til ska­den i dag, ag, så det lo­ver bra, sier Mat­hi­sen som bare had­de dde hatt to fot­balløk­ter før man­da­gens kamp.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 10. JULI 1992

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.