«Lær meg dine for­skrif­ter!»

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MET­TE B. STOVELAND

Sal 119, 65-82

I sal­me 119 mø­ter vi en mann som gle­der seg over Guds ord og Hans lov. Han sier at de gir ham kunn­skap og god for­stand. Ved å stu­de­re Guds ord har han også opp­da­get at han har vært på vill­spor, og det opp­lev­de han yd­my­ken­de. Men han for­sto at det var Guds god­het som le­det han til- bake på rett spor på den­ne må­ten. Nå le­ver han et liv der Guds ord sty­rer, og det gir ham håp og fred. Og han leng­ter etter å for­stå enda mer, og å tren­ge enda len­ger inn i Guds for­skrif­ter. Han sier at lo­ven fra Guds munn er bed­re for ham enn meng­der av gull og sølv.

Den­ne man­nen had­de kjær- lig­het og ak­tel­se for Guds ord, enda han ikke had­de så mye av det som vi har. Hvil­ke skat­ter kan vi fin­ne, om vi føl­ger hans ek­sem­pel?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.