25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JULI 1992

●● Tør­ken er i ferd med å ska­pe kri­tis­ke til­stan­der fle­re ste­der p på Sør­lan­det. Skog­ei­er­ne fryk­ter at en mil­lion n ny­plan­te­de trær i Vest-ag­der kom­mer til å stry­ke med. Gjert Iver­sen i Spind ha har al­le­re­de mis­tet alle sine 3000 små gran­plan­ter etter to må­ne­der uten regn. Hus­dy­re­ne li­der også un­der de uvan­lig tør­re vær­for­hol­de­ne. I s sin de­spe­ra­te jakt på vann, går sau­er og and­re hus­dyr ut i gjør­ma på my­rer og t tjern. Der kan de sige ned og druk­ne. Ved AgrosA slak­te­ri­er må en del av slak­ter­ne avb av­bry­te fe­rien for å ta unna den eks­tra slak­ting slak­tin­gen som for­man­ge­len har ført til. Det blir også m meldt om til­løp til skog­brann, men ut over stor­br stor­bran­nen i Bir­ke­nes er til­lø­pe­ne kvalt i start­fa­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.