50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. JULI 1967

●● Trim­show­et 1967 i Flekk­fjord lør­dag kveld ble en så våt fore­stil­ling ute på Grøn­nes at show­et måt­te flyt­te inn i klubb­hu­set på Ue­nes. Her ble det så fullt at folk sto som sild i tøn­ne. Show­et skal ons­dag være i Kris­tian­sand. Vi had­de en prat med en opp­lagt Wil­ly Ho­el ved fro­kost­bor­det søn­dag mor­gen.rgen. – Hva er det som har be­ve­get Dem til å gå inn for trim? – Jeg går ab­so­lutt ikke inn for trim. Jeg viss­te ikke det­te var noen trim­grei­er, før jeg kom hit. – Hvor­dan går det medd vek­ten? – Jeg har ald­ri vært så tjukk kk og så tung og så fet som i dag. Jegg er mye ver­re enn i fjor. – De tar ikke det­te med slan­king al­vor­lig? – Nei, hvis vis en vil gå rundt å være sul­ten hele da­gen, gen, så gjer­ne for meg, men meg pas­ser det ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.