Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken plante­fa­mi­lie til­hø­rer preste­kra­ge?

2. Hvil­ket bær he­ter hal­lon på svensk?

3. I hvil­ken barne­bok mø­ter du den onde rid­der Kato?

4. Hvil­ken kropps­del nær bakken er flest kvin­ner for­nøyd med, i føl­ge en en­gelsk un­der­sø­kel­se?

5. Hva be­tyr det la­tins­ke or­det ”homo”?

6. Hvil­ket land flyt­tet de fles­te nors­ke ut­vand­re­re til i pe­rio­den 1966 til 2005?

7. Hvil­ken kjen­dis er fa­ren til Ka­tie Hol­mes’ dat­ter Suri?

8. Hva er Nor­ges nest størs­te inn­sjø, målt i are­al?

9. Hvil­ket verk av Rudy­ard Ki­pling film­a­ti­ser­te Dis­ney i 1967?

10. Hva er Pall Mall, for­uten et si­ga­rett­mer­ke?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.