Eks­per­te­ne

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Stein Erik Ulvund:

● Pro­fes­sor i pe­da­go­gikk og har skre­vet bø­ke­ne «For­stå bar­net ditt», «Rak­ker­un­ger og engle­barn» og «For­stå ten­årin­gen din».

Tone Strømøy:

● Høy­skole­lek­tor og har skre­vet bo­ken «Opp­dra­gel­se mel­lom fri­het og gren­ser. Barns selv­fø­lel­se – voks­nes an­svar».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.