Opp­før­sel på fly.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - RICHARD NODELAND

In­ter­vju­et med den nye Start-in­ves­to­ren på Malta in­ne­bar to­talt seks­ten timer på seks for­skjel­li­ge fly tur-re­tur KRS-MLA. Da ob­ser­ve­rer man også noen uva­ner de fly­rei­sen­de tar til seg. Føl­gen­de tips gis der­for bort helt gra­tis: 1. Alle har fast plass på fly­et. Du tren­ger der­for ikke leke første­mann-til-møl­la i board­ing­køen. 2. Det er fle­re enn deg selv på fly­et. Det be­tyr at du ikke må smin­ke deg, ryd­de sek­ken og al­fa­be­ti­se­re bø­ke­ne dine i midt­gan­gen mens folk er på vei om bord. 3. At skil­tet med «fest sete­bel­tet» sluk­kes, be­tyr ikke at du ras­kest mu­lig skal pres­se se­tet ditt så langt inn i pas­sa­sje­ren bak som du kla­rer. 4. Fa­mi­li­ens sy­denkof­fert stør­rel­se XL pas­ser ikke i hånd­ba­ga­sje­hyl­la. Uan­sett hvor hardt du pres­ser. Ha en fin tur!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.