Båt brant opp og bil ska­det da sjø­bod brant

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

En sjø­bod er to­tal­skadd etter en brann man­dag mor­gen ved Vige­stran­da.

Da brann­mann­ska­pet kom fram til sjø­bo­den ved Vige­stran­da litt før 05 var den al­le­re­de over­tent. In­ne i sjø­bo­den var det en tresnek­ke på rundt 23 fot som har fått sto­re ska­der og en mind­re pram. In­gen per­soner skal ha blitt ska­det.

Brann­ve­se­net had­de etter kort tid kontroll over bran­nen. Ved si­den av den over­ten­te sjø­bo­den er det fle­re and­re sjø­bo­der. Vin­den var guns­tig og brann­ve­se­net fikk hind­ret bran­nen i å spre seg til and­re sjø­bo­der. Det stod to nok­så nye bi­ler ved si­den av sjø­bo­den De ble flyt­tet unna, men i alle fall de­ne har fått varme­ska­der.

FOTO: KBR SØG­NE

En tresnek­ke ble ska­det etter en bran­nen i sjø­bo­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.