Fort­satt kri­tisk for 16-åring

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En 16 år gam­mel gutt ble inn­lagt på Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus med kri­tis­ke ska­der etter en kol­li­sjon mel­lom mc og bil lør­dag for­mid­dag. Syke­hu­set opp­lys­te i går at til­stan­den til gut­ten fort­satt er kri­tisk og sta­bil. Ulyk­ken skjed­de i Lyse­ve­gen i Sirdal klok­ken 10.30 lør­dag. 16-årin­gen kjør­te mo­tor­syk­kel da han kol­li­der­te med en bil som sto i ro. Gut­ten ble frak­tet til syke­hus med luft­am­bu­lan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.