Ret­tel­se

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● I man­da­gens re­por­ta­sje om trå­le­ren M/V Alpha (side 18–19) står det i over­skrif­ten at trå­le­ren har en 11.000 sjø­mil lang tur fra Tai­wan til Sør­lan­det. Det rik­ti­ge skal være 11.000 nau­tis­ke mil. Av­stands­be­skri­vel­se­ne i ar­tik­ke­len for­øv­rig var rik­ti­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.