10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. JULI 2007

● Kri­mi­nal­om­sor­gens om­strid­te fange­bo­li­ger blir tro­lig lagt til Preste­heia. Per Gjel­sten i vel­for­enin­gen er skep­tisk. – Jeg tror det kom­mer til å bli et rama­skrik som føl­ge av det­te. Det er jo in­gen som vil ha kri­mi­nel­le i nabo­la­get sitt, sier leder i Preste­heia Vel Vel, Per Gjel­sten. Kri­mi­nal­om­sor­gen re­gion sør­vest skri­ver i et brev til Kris­tian­sand Eien­dom at «de øns­ker å ar­bei­de vi­de­re med tom­ten som er fore­slått p på Preste­heia.» Det be­tyr at det er svært sa sann­syn­lig at det blir etab­lert bo­li­ger for 16 straffe­døm­te på Preste­heia. – Vi har gitt Kri Kri­mi­nal­om­sor­gen fle­re al­ter­na­ti­ver, og Prest Preste­heia eg­ner seg godt, sier vara­ord­fø­rer Bjarn Bjar­ne Ug­land (A). – In­gen på Preste­heia har hørt no noe om det­te, sier vel­for­enin­gens leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.