50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. JULI 1967

● Fem års stu­di­er av kli­ma­et i 15 land har over­be­vist vær­eks­per­te­ne om noe de fles­te av oss har opp­da­get av egen er­fa­ring - væ­ret er er all­tid dår­ligst i we­ek­ende­ne. År ut og år inn er det alt­for ofte slik at de to da­ge­ne i uka folk flest av­set­ter til av­slap­ning og fri­lufts­liv bare inn­byr til in­ne­liv un­der tett tak. Det ly­der utro­lig, men det på­stås at ame­ri­kans­ke vær­eks­per­ter for al­vor over­vei­er mu­lig­he­te­ne for at «we­ek­enden» kan bli flyt­tet til man­dag og tirs­dag. I Stor­bri­tan­nia har man reg­net ut at lør­da­ger ogg søn­da­ger gjen­nom­snitt­lig er 40 proro­sent mer regn­ful­le enn res­ten av årets­rets da­ger. I USA ut­gjør søn­da­gen en tredje­edje­del av regn­værs­da­ge­ne pr. år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.