Som­mer på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - ELISE ØYHOVDEN

Jeg ten­ker sjø, strand, båt­liv, is på bryg­ga, jord­bær og sol. Sol. Ikke regn. Det skal nev­nes at jeg ikke had­de bodd på Sør­lan­det en hel som­mer før i fjor. Da job­bet jeg her i to må­ne­der, i reg­net. Jeg ba­det ikke en enes­te gang. Det var vir­ke­lig ikke som for­ven­tet, men jeg så fe­rie­byen min fra en an­nen side. Og min­ne­ne fra de regn­fyl­te da­ge­ne er man­ge. Kaffe­kop­per un­der mar­ki­sen på ter­ras­sen, med et varmt og godt pledd. Den her­li­ge ly­den av de sto­re regn­drå­pe­ne. Den ube­skri­ve­lig gode duf­t­en av regn­skylt gress. Jeg kos­te meg. Gikk lan­ge tu­rer un­der en stor pa­ra­ply. Spil­te mono­pol. Bak­te ka­ker. Og så ble som­mer­en ak­ku­rat like fin som all­tid. Den­ne som­mer­en der­imot, den­ne som­mer­en har jeg ba­det fra bryg­ga. Spist is i sola. Jeg blir fort­satt glad hver gang jeg våk­ner om mor­ge­nen av sola, men hvis det reg­ner smi­ler jeg like stort. En regn­dag er en fin dag, i alle fall på Sør­lan­det. Nyt som­mer­en, uan­sett vær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.