Hus­ei­er fra Flek­ker­øy

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fløy Eien­dom AS har base på Flek­ker­øy, og ei­es 50/50 av Ken­neth Knud­sen og Ron­ny Vi­dar Han­sen.

Sel­ska­pet kjøp­te Hen­rik Wer­ge­lands gate 58 for 5,4 mil­lio­ner kro­ner fra Te­ni­la AS i ja­nu­ar 2007.

Ron­ny Vi­dar Han­sen sier til Fædre­lands­ven­nen at han ikke er klar over på­leg­get. Om de an­gi­ve­lig ulov­li­ge hyb­le­ne med­de­ler han føl­gen­de:

– Det kan jeg ikke ut­ta­le meg om. Jeg vet at vi har kjøpt et bygg, det and­re skal jeg få sjek­ka med ham (Ken­neth Knud­sen, journ. anm.).

Knud­sen, som er sel­ska­pets styre­le­der, har ikke be­svart Fædre­lands­ven­nens gjen­tat­te hen­ven­del­ser de sis­te da­ge­ne.

Kom­mu­nens bygge­saks­le­der sier de ikke har spe­si­ell kjenn­skap til Fløy Eien­dom fra før. Sel­ska­pet står også som ei­er av Skip­per­ga­ten 67 AS og Hen­rik Wer­ge­lands­gate 52 AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.