Fle­re pas­sa­sje­rer til og fra Kje­vik

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAR­GRETHE SAGA

●● I juni 2017 fløy 97.618 pas­sa­sje­rer til og fra Kje­vik. Det er en opp­gang på 2,2 pro­sent fra sam­me må­ned i fjor. Tal­le­ne for førs­te halv­år er helt like førs­te halv­år i 2016. De sis­te åre­ne har tal­le­ne pekt ned­over.

I førs­te halv­år av 2017 har over 501.000 pas­sa­sje­rer vært inn­om Kje­vik. To­talt har Nor­ges fly­plas­ser en øk­ning på 1,4 pro­sent i an­tall pas­sa­sje­rer fra førs­te halv­år i fjor til førs­te halv­år i år.

Når det gjel­der an­tall fly til og fra Kje­vik, er imid­ler­tid tal­le­ne ne­ga­ti­ve med en ned­gang på 5,5 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.