På­grep mann i væp­net ak­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En mann i 30-åre­ne ble på­gre­pet i Vennesla etter at politiet fikk mel­ding om at han had­de vif­tet med en pis­tol mot til­fel­di­ge forbi­pas­se­ren­de. Klok­ka 12.25 ryk­ket politiet ut til Huns­øya med be­væp­ne­de pa­trul­jer etter mel­ding om en trus­sel­si­tua­sjon.

– Da vi an­kom var han for­svun­net fra ste­det, men ble se­ne­re på­truf­fet hjem­me hos seg selv, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen i Agder po­liti­dis­trikt. Politiet har fore­lø­pig ikke fun­net vå­pe­net man­nen skal ha vif­tet med. Man­nen hev­der selv at det bare var te­le­fo­nen. Han sik­tet for ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se og tru­en­de ad­ferd. Ved­kom­men­de ble trans­por­tert til lege­vak­ta for en psy­kia­trisk vur­de­ring. Det vil også bli tatt en ut­vi­det blod­prø­ve av ham. Man­nen kjent for politiet fra tid­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.