24-åring va­re­tekts­fengs­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Man­nen (24) som er sik­tet for draps­for­søk etter å ha skutt fire per­soner på ute­ste­det Blå i Oslo natt til søn­dag, er va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

24-årin­gen ileg­ges også brev- og be­søks­for­bud, slik politiet ba om, opp­ly­ser po­liti­ad­vo­kat Andreas Strand i Oslo po­liti­dis­trikt. Et- ter­som 24-årin­gen sam­tyk­ket til fengs­ling med de vil­kå­re­ne politiet for­slo, ble sa­ken av­gjort med kon­tor­for­ret­ning. Det in­ne­bæ­rer at den sik­te­de ikke mø­ter i ret­ten. Dom­me­ren av­gjør i ste­det spørs­må­let om va­re­tekts­fengs­ling på bak­grunn av do­ku­men­te­ne i sa­ken. 24-årin­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Tor Even Gjen­dem, sier at hans kli­ent er­kjen­ner straff­skyld for grov kroppskren­kel­se, men ikke for draps­for­søk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.