Ravne­dans

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Er en sam­tids­dans­fes­ti­val i Kris­tian­sand som ble opp­ret­tet i 2010.

● I år star­tet danse­fes­ti­va­len lør­dag 8. juli, og de sis­te pro­gram­pos­te­ne skjer tors­dag 13. juli.

● Årets pro­gram, som be­står av dans, work­shops, per­for­mance­ver­ker og kurs, fore­går på Gra­va­ne, Tea­te­ret, Alad­din, Rav­ne­da­len, Od­der­øya og på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

● 71 dan­se­re bi­drar til årets pro­gram.

● Per­for­mance-ver­ket «Out Of Air» er det As­her Lev og Iri­na Lav­rino­vic.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.