Bril­jant frå ein meis­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Fan­tas­tisk, fritt-ta­lan­de og fa­sci­ne­ran­de om å leve.

Ju­dith Her­mann reg­nes som en av tysk­lands største for­fat­te­re, li­ke­vel kan hun bli kje­de­lig. I lø­pet av 156 si­der og 17 for­tel­lin­ger gir Ju­dith hun oss kor­te inn­blikk i en­kel­te si­tua­sjo­ner i no­ens liv. Én no­vel­le hand­lernd­ler om det barn­løse pa­ret som drar til Russ­land for å adop­te­re. En annen om sam­ta­le­ne mel­lom Gre­ta på 82 år og lei­e­bo­eren hen­nes, un­ge Maud. Hun be­skri­ver til­fel­di­ge mø­ter, og hun be­skri­ver

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.