10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. juli 2007

● Bil­det for­tel­ler hvor let­tet Thor Hus­hovd er etter sin førs­te sei­er på 315 da­ger. Ååå, jeg er bare så utro­lig glad. Den­ne sei­e­ren be­tyd­de så uen­de­lig mye, var Grim­stad­gut­tens førs­te kom­men­tar etter å ha vun­net fjer­de etap­pe i Tour de Fran­ce. Mot­gan­gen har lik­som ikke hatt noen ende for sør­lands­syk­lis­ten i år. For hvert ne­der­lag har selv­til­li­ten sun­ket. Star­ten på Tour de Fran­ce har vært så tung at tre­ner At­le Kvåls­voll i går kal­te inn til krise­møte. – Det vik­tigs­te der var at han fikk full til­lit fra la­get. Alt drei­de seg om å null­stil­le og star­te med blan­ke ark igjen, sier Kvåls­voll. Tv2-eks­pert Dag Ot­to Lau­rit­zen var helt på grå­ten etter gårs­da­gens sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.