25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. juli 1992

● Væ­ret var som et surt øye­kast over den bor­g­li­ge sce­no­gra­fi­en på Chris­ti­ans­holm fest­ning under Quart­fes­ti­va­lens sto­re coun­try­mu­sikk-mønst­ring. I halv­an­nen må­ned har vi opp­levd dype sm­eige­stem­nin­ger, og så, ak­ku­rat i går, ble vi mutt pre­sen­tert et pjus­ke­te, grått og del­vis fuk­tig mugg. Det uvenn­li­ge vær­la­get får klart ta skyl­den for et svakt pub­li­kums­opp­møte. Rundt 150 men­nes­ker på det mes­te, kran­set sce­nen på Fest­nin­gen i går kveld. Men de som var der var san­ne en­tu­si­as­ter. Så stem­nings­baro­me­te­ret sto på høye gra­der. Først ute var «The Sound of Hap­pi­ness» med spille­gle­de og uhem­met kraft, etter­fulgt av Coun­try Fri­ends som er et me­get ru­ti­nert og gjen­nom­ar­bei­det lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.