QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem er kjæ­res­ten til tegne­se­rie­fi­gu­ren Kla­ra Ku?

2. Hva er byen Bayre­uth blant an­net kjent for?

3. Hva he­ter hjemme­ba­nen til Odd Gr­en­land?

4. Hvil­ken euro­pe­isk by var ver­dens største for 100 år si­den, med 4,7 mil­lio­ner inn­byg­ge­re?

5. Hva he­ter hav­om­rå­det mel­lom dans­ke Jyl­land og svenske­kys­ten?

6. Hva kal­les gul­vet i en båt?

7. Hva kal­les den spe­si­el­le push-up-bh-en som skal gi mak­si­mal støt­te, be­står av 54 de­ler og ble po­pu­lær på 90-tal­let?

8. Hvil­ket in­stru­ment spil­ler Bo­dil Nis­ka?

9. Hvem skrev ”De tre mus­ke­te­rer”?

10. Hva slags dyr er en ara?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.