– Tøft spon­sor­mar­ked

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Chris­ti­an Bø­en har føl­gen­de for­kla­ring på hvor­for en ori­en­te­rings­klubb sat­ser på hin­der­løp.

– For­di spon­sor­mar­ke­det er så him­la tøft. Men vi tror at det­te kan bli en fram­ti­dig inn­tekts­kil­de for KOK, sier Bø­en.

– Så de­re går nye vei­er for å tje­ne pen­ger?

– Rett og slett. Folk er lei av å sel­ge lodd, men vi er gode på å ar­ran­ge­re løp, gjer­ne med opp­til fle­re tu­sen del­ta­ke­re. Nå skal vi bare gjø­re det på en litt annen måte, og nett­opp der­for er det greit å ha den tys­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen i ryg­gen, sier Bø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.