– Vi tar den inn bak­luka,

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - KAMILLA RUDBERG

så går jeg bare bak og bæ­rer, sa jeg til sam­bo­eren min, da jeg som iv­rig ka­jakkjom­fru var gi­ra på å få mitt ny­es­te pro­sjekt ras­kest mu­lig på van­net. Ka­jakk­sta­tiv? Hen­ger? Over en time unna! Det har jeg sjel­dent tid til. Det er bare ti mi­nut­ter og en bitte­li­ten bak­ke ned til van­net. Jeg dyt­ter ka­jak­ken inn i bi­len, midt mel­lom se­te­ne. Hol­der den oppe bak, sterk og stø­dig. Trod­de jeg, da. Bi­len be­gyn­ner å kjø­re ned bak­ken. Det blir tyng­re og tyng­re å holde igjen. «Knas!» Front­ruta or­ket visst ikke presset fra ka­jak­ken. Vi fikk en frisk tur opp igjen, for å si det sånn. Av og til løn­ner seg seg å «bare» være litt tål­mo­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.