Ni vil bli sokne­prest

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Fire kvin­ner og fem menn har søkt den le­di­ge stil­lin­gen som sokne­prest i Vennesla, Øvre­bø og Hæ­ge­land.

Bispe­dømme­rå­det skal an­sat­te sokne­pres­ten i sitt møte 5. sep­tem­ber. De ni som har søkt på stil­lin­gen er: Sokne­prest Fro­de Aske­kjær (49), Ve­ar Vi­kar­prest Anet­te Emi­lie Tøn­del (42), Lun­de Dia­kon Fred­rik Net­land (37), Vennesla Sokne­prest To­re Sme­plass (53), Fins­land Vi­kar­prest Kris­ti­ne Bor­gen (46), Vennesla

Prost Jan Ot­to Fred­wall (55), Sort­land Vi­kar­prest Kris­ti­na Grunde­tjern (40), Vennesla Pro­sjekt­le­der, kirke­mu­si­ker og ka­te­ket Ma­ri Sønne­syn Berg (54), Kris­tian­sand Vi­kar­prest Jens Olai Just­vik (56), Hø­våg

Da stil­lin­gen ble an­non­sert ble kvin­ner opp­ford­ret til å søke. Det ble el­lers opp­lyst at det vil­le bli stilt sær­li­ge krav til sam­livs­form for den som blir an­satt.

FOTO: TOR MJAALAND

Jens Olai Just­vik er en av sø­ker­ne på stil­lin­gen som sokne­prest i Vennesla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.